WL text 2. Sports, sports, sports

Övningen är skapad 2019-03-25 av lottaback. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • attend a course gå på en kurs
 • boxing boxning
 • honestly ärligt talat
 • interested in intresserad av
 • kill döda
 • kitchen kök
 • literature litteratur
 • martial arts kampsport
 • offer erbjuda
 • poke stöta till, knuffa
 • riding ridning
 • sports idrott
 • course kurs
 • stiff stel

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/wl-text-2-sports-sports-sports.8991009.html

Dela