WL text 2 School gear and desserts

Övningen är skapad 2019-01-15 av lottaback. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • as good as it gets så bra som det kan bli
 • butterfly fjäril
 • decide bestämma
 • dessert efterrätt
 • get up resa sig, stiga upp
 • excited ivrig, se fram emot
 • in other words med andra ord
 • laugh out lout skratta högt
 • proudly stolt
 • remember komma ihåg
 • see you in a bit ses om en stund
 • spoil skämma bort
 • suggestion förslag
 • eraser suddgummi
 • notebook häfte
 • ruler linjal
 • calculator fickräknare

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/wl-text-2-school-gear-and-desserts.8662786.html

Dela