Wings7 sec5 High beams 2

Övningen är skapad 2013-04-14 av ejmc. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • uneasy orolig, ängslig
 • back road bakgata, mindre trafikerad gata
 • she turned onto hon svängde in på
 • that road den vägen
 • turn off stänga av
 • even faster ännu fortare
 • once more en gång till
 • she pulled into her driveway hon körde in på uppfarten hemma
 • gun gevär, pistol
 • arrest gripa
 • you don't want me det är inte mig ni ska ta
 • crouched hopkrupen
 • explanation förklaring

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/wings7-sec5-high-beams-2.2781918.html

Dela