Wings s 62 åk 7

Övningen är skapad 2016-10-27 av Pro178. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • packat med folk totally packed
 • jättebra awesome
 • apelsinläsk orange soda
 • flottig, fet greasy
 • salt salty
 • nämna mention
 • tomma kolhydrater empty carbs
 • onyttig unhealthy
 • någon gång ibland once in a while
 • ta med bring
 • vinka wave
 • jag kanske tar I might have
 • mjukglasstrut soft vanilla cone
 • komma förbi come by
 • beställa order
 • dollar (AE slang) bucks
 • 25 cents quarter
 • 10 cents dime
 • 5 cents nickel
 • det räcker absolut that's totally enough

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/wings-s-62-ak-7.6775046.html

Dela