Wings 8 Section 1 The Media

Övningen är skapad 2019-08-24 av Tomei. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • beskriva describe
 • påverka affect
 • annonsera advertise
 • seriösa dagstidningar quality papers
 • anses are considered
 • kändisar celebrities
 • publik audience
 • reklamfilm commercial
 • tittare viewer
 • avsnitt episode
 • karaktär i en film character in a film
 • sänds air
 • dokusåpa reality show
 • dokumentär documentary
 • sjukhusserie medical dramas
 • väderleksrapport weather forecast
 • nyheter news
 • frågesport quiz
 • superbra awesome
 • vanlig ordinary
 • tråkig boring, dull
 • spännande exciting
 • skräkfilm horror movie
 • komedi comedy
 • matlagningsprogram cookery show
 • i alla fall though
 • fatta, förstå realize
 • knappt hardly

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/wings-8-section-1-the-media.9121161.html

Dela