Wings 7 Where is Bob? till fre v.5

Övningen är skapad 2020-01-24 av SkolAnns. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • up until now tills nu
 • fun fair nöjesfält
 • enjoy uppskatta
 • ride åktur
 • attraction attraktion
 • throw up kräkas
 • unfortunately olyckligtvis
 • go missing försvinna
 • disappear försvinna
 • either heller
 • probably antagligen
 • security guard säkerhetsvakt
 • description beskrivning
 • bench bänk
 • yell skälla på
 • crowded full med folk
 • get lost komma bort
 • lay down lade sig ner
 • actually faktiskt
 • however emellertid

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/wings-7-where-is-bob-till-fre-v-5.9579988.html

Dela