Wings 7 - Dear idol fre v36 - fre v.37

Övningen är skapad 2019-09-18 av SkolAnns. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • sedan since
 • samla på collect
 • till slut finally
 • mod courage
 • blyg shy
 • uttrycka express
 • tvillingsjälar twin souls
 • sinnesstämning mood
 • passa suit
 • deprimerad depressed
 • pigga upp cheer up
 • hemsida website
 • uppskatta appreciate
 • märke brand
 • handstil handwriting
 • naturligtvis certainly
 • lönsam profitable
 • medverka participate
 • då och då once in a while
 • 2000-talet the 21st century

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/wings-7-dear-idol-fre-v36-fre-v-37.9147240.html

Dela