Annonser


Why do we sleep

Övningen är skapad 2019-09-25 av linahl. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • slaggprodukter waste chemicals
 • rätt, riktig proper
 • beslut decision
 • gå igenom pass through
 • cykel, sekvens cycle
 • stadium stage
 • bli väckt be awakened
 • snurrig, dåsig groggy
 • uppfriskande refreshing
 • orsaka cause
 • ögonlock lid
 • vara överens agree
 • teknikbaserad tech-based
 • varva ner, slappna av wind down
 • sömnbrist lack of sleep
 • humör-svängningar mood swings
 • praktiska tips handy tips
 • stimulerande ämnen stimulants
 • förbereda prepare
 • promenad stroll
 • lugnande soothing
 • radiobrus radio static
 • direkt right away
 • rytmiska, jämna rhythmical
 • trötta ut tire

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/why-do-we-sleep.9287696.html

Dela