Who Are You?

Övningen är skapad 2020-08-24 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ämne topic
 • oskiljaktiga inseparable
 • gå i attend
 • låg- och mellanstadiet primary school
 • högstadiet och gymnasiet secondary school
 • utöver in addition
 • påpeka point out
 • påstå claim
 • komplicerad complex
 • löjlig ridiculous
 • arv heritage
 • hursomhelst in any case
 • tidigare previous
 • orkester orchestra
 • högskola college
 • sammanfattningsvis in conclusion
 • kanalisera channel
 • i likhet med similar
 • frisyr haircut
 • för det mesta mostly
 • världsåskådning world view
 • skilja sig från differ
 • intensiv intense
 • inspirationskälla influence

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/who-are-you.9844815.html

Dela