Where in the US?

Övningen är skapad 2013-01-28 av zusanne. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Detta är mitt första FÖRSÖK This is my first ATTEMPT
 • Hon är en POLITIKER She is a POLITICIAN
 • Jag ska ÖKA mina besparingar I will INCREASE my savings
 • Jag har verkligen FÖRSÖKT I have really made an EFFORT
 • En teater är en KULTURELL INSTITUTION A theatre is a CULTURAL INSTITUTION
 • Har du FINANSIELLA problem? Do you have FINANCIAL problems?
 • Hon var HEDRAD She was HONORED
 • FLYGBOLAG AIRLINES
 • Det INNEFATTAR en gratis biljett It INCLUDES one free ticket
 • Bob Dylan har GÅTT MED PÅ ATT... Bob Dylan has AGREED TO...
 • VÄLGÖRENHETSGALA BENEFIT SHOW
 • att KÄMPA to STRUGGLE
 • LAGSTIFTANDE FÖRSAMLING LEGISLATURE
 • SNÖPLOG SNOWPLOW
 • ÅLDERDOMSHEM NURSING HOME
 • MAYOR BORGMÄSTARE
 • TOPPMÖTE SUMMIT MEETING
 • LÅG OCH MELLANSTADIET ELEMENTARY SCHOOL
 • ATT LÖSA ett problem TO SOLVE a problem
 • EN TIDIGARE anställd A FORMER employee
 • Jag MEDDELADE det igår I ANNOUNCED it yesterday
 • NEDERLAGET The DEFEAT
 • ATT TILLÅTA TO ALLOW
 • ETT LAGFÖRSLAG A BILL

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/where-in-the-us.2593434.html

Dela