What's the Stuff That Dreams Are Made of?

Övningen är skapad 2020-01-17 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • bara merely
 • delvis partly
 • slummer, slumra slumber
 • nivå stage
 • teori theory
 • påverka affect
 • ordentligt properly
 • förklaring explanation
 • minne memory
 • sortera sort
 • kategorisera categorize
 • effektiv efficient
 • göra sig av med get rid of
 • till exempel for instance
 • frustrerad frustrated
 • vetenskaplig scientific
 • filosof philosopher
 • knappt barely
 • sjukdom, illamående sickness
 • ämne subject
 • skam shame

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/whats-the-stuff-that-dreams-are-made-of.9559228.html

Dela