What's on in London?

Övningen är skapad 2019-03-29 av ceclu_s. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • look through titta igenom
 • family offer familjeerbjudande
 • dull tråkigt
 • serious allvarlig
 • interested in intresserad av
 • which vilken
 • witch häxa
 • adult vuxen
 • child barn
 • children barn
 • admission inträde
 • closed stängt
 • daily daglig
 • info information
 • wants to vill

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/whats-on-in-london.9003463.html

Dela