What the Shark Vomited

Övningen är skapad 2016-01-29 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • haj shark
 • kräkas vomit
 • krok hook
 • dingla med dangle
 • simma swim
 • simmade swam
 • simmat swum
 • binda tie
 • handled wrist
 • omedelbart immediately
 • undersöka examine
 • dra slutsatsen conclude
 • mage stomach
 • söka igenom search
 • register record
 • utreda investigate
 • nöjd satisfied
 • upptäcka discover
 • till slut eventually
 • tvinga force
 • hota threaten
 • anklagad för charged with
 • rättegång trial
 • vittne witness

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/what-the-shark-vomited.5717969.html

Dela