What sports do you like?

Övningen är skapad 2021-03-10 av steningehojden. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • what sports vilka sporter
 • Do you like tycker du om
 • cricket kricket
 • It’s so boring det är så tråkigt
 • surfing surfing
 • be careful vara försiktig
 • swimming team simlag
 • definitely definitivt
 • favourite favorit
 • practise träna
 • on telly på tv
 • just like dad precis som pappa
 • He’s such a couch potato han är en riktig soffpotatis
 • beat slår/ besegrar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/what-sports-do-you-like.10332919.html

Dela