What makes a hero? - Matthew Winkler

Övningen är skapad 2020-01-15 av zusanne. Antal frågor: 49.
Välj frågor (49)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Varianter Variants
 • Myter Myths
 • Att återberätta To retell
 • Ett, en Mono
 • Resa Journey
 • Vanlig värld Ordinary world
 • Sökande Quest
 • Främmande, okänd Unfamiliar
 • Viktiga händelser Key events
 • Mönster Pattern
 • Erhålla, Receive
 • En utmaning A challenge
 • Vis Wise
 • Avresa Departure
 • Tröskel Threshold
 • Försök, prov Trials
 • Att reda ut To solve
 • En gåta A riddle
 • Döda, slå ihjäl To slay
 • En fälla A trap
 • Fly Escape
 • Närmande Approach
 • Pärs, svår prövning Ordeal
 • Största skräcken Worst fear
 • Återfödd Reborn
 • Skatt Treasure
 • Att ryta To roar
 • Att kräva To claim
 • Erkännande Recognition
 • Att böja sig ner To bow down
 • Att fly To flee
 • Växa ifrån, växa ur Outgrow
 • Lösning Resolution
 • Att trassla till, röra till To tangle
 • Handlingen The plot
 • Bli utredd Get straightened
 • Uppgraderad Upgraded
 • En mall A templet
 • Huvudstaden The capital
 • Gemensamt In common
 • Mänsklig Human
 • Förändra Transform
 • Återhämta Recover
 • Bokstavligt Literally
 • Grotta Cave
 • Att söka To seek
 • Provspelning Audition
 • Att komma över To come across
 • Känslig Sensitive

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/what-makes-a-hero-matthew-winkler.9549758.html

Dela