What do the signs say?

Övningen är skapad 2018-12-27 av tanpir. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • explosive räjähtävä
  • flammable syttyvä
  • oxidising hapettava
  • gas under pressure paineen alainen kaasu
  • corrosive syövyttävä
  • acute toxicity välitön myrkyllisyys
  • health hazard terveysvaara
  • serious health hazard vakava terveysvaara
  • environmental hazard vaarallinen ympäristölle

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/what-do-the-signs-say.8771262.html

Dela