Welcome to Oz (Australia)

Övningen är skapad 2019-01-28 av bellafonte. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Hur man till vardags säger "Australia" i Australien Oz
 • Nybyggare, besättare Settlers
 • Fängelse Jail
 • Bli av med Get rid of
 • Befolkning Population
 • Bevara Preserve
 • Förfäder Ancestor
 • Steg upp, reste sig upp Rose (rise, rose, risen)
 • Ner ifrån under ifrån From below
 • Klippa Rock
 • Växt Plant
 • Surrande Humming
 • Vapen Weapon
 • Kasttävling Throwing contest
 • Kastare Thrower
 • Avspänd, avslappnad Laid back
 • Vid kusten On the coast
 • Skärmflyga Parasail
 • Dyka Scuba dive
 • Massor av människor Crowds of people
 • Förkortning av Short for
 • Grillfest, grilla Barbecue
 • Speciellt Especially
 • Ha kul ihop Enjoy each other's company
 • klumpig clumsy
 • förhindra prevent
 • annars otherwise
 • boskap livestock
 • spridning spread
 • till på köpet on top of that
 • bett bite
 • förutom except for
 • olagligt illegally

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/welcome-to-oz-australia.8842814.html

Dela