Wann kommst du 2

Övningen är skapad 2019-06-25 av Anddob. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hart hård/jobbig
 • Das macht Spass. Det är roligt.
 • der Lehrer läraren
 • die Lehrer lärarna
 • ziemlich ganska
 • streng sträng
 • lernen plugga
 • am Wochenende på helgen
 • schön vacker/härlig
 • trainieren träna
 • denken tänka/tro
 • verliebt kär
 • Stimmt nicht! Det stämmer inte!
 • Biologie biologi
 • Geschichte historia
 • Französisch franska
 • Musik musik
 • Chemie kemi
 • Englisch engelska
 • Religion religion
 • Erdkunde geografi
 • Mathematik matte

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/wann-kommst-du-2.9101574.html

Dela