vuojnnet i presens

Övningen är skapad 2008-04-16 av Kippa. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • mån vuojnáv mánov
  • dån vuojná mánov
  • sån vuojnná mánov
  • måj vuojnnin mánov
  • dåj vuojnnebihtte mánov
  • såj vuojnneba mánov
  • mij vuojnnep biejvev
  • dij vuojnnebihtit biejvev
  • sij vuojnni biejvev

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vuojnnet-i-presens.47570.html

Dela