Vuohppejár' goahti

Övningen är skapad 2021-11-04 av HannaStroh. Antal frågor: 48.
Välj frågor (48)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • idjadit övernatta
 • geahčen vid, vid sidan av, hos
 • guovssogeažis i gryningen
 • johtu, đ fart, rörelse
 • máttageahčen vid sydändan
 • vázzilit gå iväg, lite snabbt
 • vuohttit finna spår av, märka
 • cahkkehit tända
 • velledit lägga sig
 • ihkku på natten
 • morihit vakna
 • rávkkahit vakna
 • gohččut väcka
 • bihkkaseavdnjat bäcksvart
 • golgat rinna
 • váibasat sömnighet
 • nahkárat trötthet
 • báljo knappast
 • áddet förstå
 • jienajávohaga tyst
 • ovddabealde framför
 • čuovgat lysa
 • rastildit korsa
 • suovka kärr
 • aivve enbart
 • iđitidja gryningsmorgon
 • joavdat hamna, nå fram
 • oaivvuš, oivoš flodmynning
 • ládjobargi slåtterarbetare
 • suvdilit frakta över
 • joatkit fortsätta
 • árraiđit tidig morgon
 • imaštallat förundra sig
 • rávkat väcka, 2
 • ijagihtii ut i natten
 • áragáddái invid eldstaden
 • biippostaddat röka pipa
 • velohallat ligga, länga
 • albmáláhkkái ordentligt
 • bállet få lugn och ro
 • eambbo mer
 • gal nog, väl
 • jo allt, ja
 • eanan jord
 • moivet göra grumligt
 • sáttu, sáddo- sand
 • ráddi råd
 • velá ännu

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vuohppejar-goahti.10698338.html

Dela