Vocabulary, Focus on English 9, wb p. 20

Övningen är skapad 2017-09-13 av linahl. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • share dela
 • honestly uppriktigt sagt
 • update uppdatera
 • suit passa
 • cancel ställa in
 • appointment möte, tid
 • convince övertyga
 • separate skilja
 • admire beundra
 • spend tillbringa
 • ignore strunta i
 • laughter skratt
 • prefer föredra
 • even though även om

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vocabulary-focus-on-english-9-wb-p-20.7369427.html

Dela