Vocabulary: adjectives

Övningen är skapad 2017-08-27 av sminchiola. Antal frågor: 83.
Välj frågor (83)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • advantageous fördelaktig, förmånlig, nyttig, gynnsam
 • amazed förbluffad, förvånad, häpen, överraskad
 • ancient forntida, gammal
 • annual årlig
 • appealing tilltalande
 • astounding häpnadsväckande, förbluffande
 • awkward tafatt, klumpig, osäker, bortkommen, pinsam, besvärlig
 • boring tråkig
 • brainy begåvad, klyftig, snillrik
 • brave modig
 • chubby knubbig
 • civil hövlig, artig, medborgerlig, civiliserad, civilrättslig
 • common allmän, offentlig, gemensam
 • courageous modig, tapper
 • cowardly feg
 • crowded fullpackad, fullsatt, späckad, full av folk
 • current innevarande, löpande, aktuell, rådande, nuvarande, allmän
 • dazzling bländade
 • deceptive bedräglig, vilseledande
 • destructive destruktiv, förstörande, tillintetgörande, förintande, ödeläggande, nedbrytande
 • disappointing misslyckad, tråkig
 • distant avlägsen, fjärran, oåtkomlig, avvisande
 • divine gudomlig
 • envious avundsjuk
 • exaggerated överdriven, extremt uppförstorad
 • excessive överdriven, orimlig, omåttlig
 • fair rättvis, ljus
 • feeble svag, kraftlös, matt
 • female kvinnlig
 • ferocious vild, vildsint, grym, rovlysten, blodtörstig
 • foreign utländsk, främmande
 • frank öppen, öppenhjärtig, rättfram, uppriktig, ärlig
 • furious rasande, ursinnig
 • future framtida
 • gorgeous praktfull, underbar, härlig, läcker, fantastisk, jättefin
 • harsh hård, sträv, barsk, sträv, grov
 • horrendous fasansfull, förfärlig
 • hostile fientlig
 • huge enorm, ofantlig
 • immature omogen
 • instant omedelbar, ögonblicklig
 • jealous svartsjuk
 • lethal dödlig, dödande
 • lush flott, lyxig, frodig, grönskande
 • major större, betydande, viktig, myndig
 • male manlig
 • mature mogen
 • mesmerizing fascinerande; spännande
 • mortal dödlig, jordisk, dödande
 • native födelse-, medfödd, infödd
 • obese överviktig
 • odd udda, konstig
 • offensive förolämpande, sårande, kränkande, stötande
 • oral muntlig
 • outgoing utåtriktad, sällskaplig
 • outrageous skandalös, upprörande, överdriven, omåttlig, ursinnig
 • poisonous giftig
 • possessive hagalen, härsklysten, dominerande
 • potential potentiell, möjlig
 • predictable förutsägbar
 • previous tidigare, föregående
 • prohibited förbjuden
 • protective beskyddande
 • public allmän, offentlig
 • rapid snabb, hastig
 • recent ny, färsk, nyligen inträffad
 • reluctant motvillig, motsträvig
 • ruthless obarmhärtig, skoningslös, hänsynslös
 • savage vild, grym
 • segregated segregerad, avskild, isolerad
 • self-absorbed självupptagen, försjunken i sig själv, inåtvänd
 • severe sträng, hård, svår
 • shallow grund, ytlig
 • similar lik, liknande
 • sloppy slarvig, hafsig, slaskig
 • sticky klibbig, kladdig, pinsam, kinkig
 • stifling kvävande
 • superficial ytlig
 • superstitious vidskeplig, skrockfull
 • supportive stödjande
 • toxic toxisk, giftig
 • violent våldsam
 • vivid livlig, livfull

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vocabulary-adjectives.4449236.html

Dela