Vocabulary 5

Övningen är skapad 2020-07-02 av Abre1020. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • trots despite
 • motvilja aversion
 • hemlig clandestine
 • utmärkt superb
 • bidra contribute
 • allestädes närvarande omnipresent
 • to fascinate intrigue
 • variation, mängd variety
 • rådig, fyndig resourceful
 • fullt med folk crowded
 • riskera endanger
 • sårbar, känslig vulnerable
 • natural to a particular area endemic
 • uppskattning estimate
 • allätande omnivorous
 • hota threaten

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vocabulary-5.9820561.html

Dela