Vocabulary 4

Övningen är skapad 2020-07-01 av Abre1020. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • degree grad
 • harmless ofarlig
 • celebritie kändis
 • hugely enormt, väldigt
 • suffering lidande
 • treat behandla
 • illness sjukdom
 • speies art
 • secure trygga
 • suicide självmord
 • commit begå
 • act uppträda
 • squash pressa
 • parachute fallskärm
 • below nedanför

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vocabulary-4.9820309.html

Dela