vocabulary 1

Övningen är skapad 2023-09-19 av Bratt. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • crime brott
 • ever någonsin
 • among bland
 • entier hela
 • titels titlar
 • every varje
 • novels bok
 • authors författare
 • bookshelves bokhyllor
 • dominated dominerande
 • decades årtionden
 • become bli
 • famous känd
 • at least åtminstonde
 • recognize känna igen
 • impressive imponerande
 • reason anledning
 • clues ledtrådar
 • figur out klura ut
 • eventually tillslut

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vocabulary-1.11675489.html

Dela