VO16b Psykiatri, Psykisk ohälsa hos äldre

Övningen är skapad 2017-09-13 av LindaStudion. Antal frågor: 89.
Välj frågor (89)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Kognitiv De funktioner som har med våra sinnen, vårt förstånd och vår kunskap att göra
 • Reel Verklig
 • sjukdomstillstånd Hur du mår i din sjukdom
 • genljöd ekade
 • mån vara omtänksam om
 • flygel Stort piano, med öppnat lock
 • reduceras minskas
 • KBT kognitiv beteende terapi behandlingsmetod med samtal som lär dig att hantera jobbiga grejer på ett bra sätt
 • somatisk kroppslig, som har med kroppen att göra
 • diffusa otydliga
 • fysisk och psykisk karaktär fysiska och psykiska egenskaper
 • atypisk depression Avvikande, kan visa sig med förvirring, ilska, smärta och magproblem
 • agitation oro i kroppen på grund av ångest, hyperaktivitet
 • Sekundär depression i andra hand, depression som beror på någon annan sjukdom
 • dysfunktion störd funktion
 • dystymi längvarig nedstämdhet, dyster länge. Koncentrationssvårigheter, bristande energi, nedvärderar sig själv
 • melankoli En slags depression
 • Kroppsliga Som utgår från kroppen
 • hypokondrisk Inbillningssjuk
 • emotionella känsliga
 • kognitiva Som har med kunskap och förståelse att göra
 • hämning nästan handlingsförlamad
 • Agitation Oro i kroppen, hyperaktivitet
 • Sinnesstämning känslomässigt tillstånd
 • vegetativa Styrs inte av vilja och medvetande
 • transmittorsubstanser signalsubstans, t ex dopamin
 • fördjupas utvecklas
 • funktionsområden användningsområden
 • reel verklig
 • bipolärt Kraftiga växlingar mellan Depp och mani
 • mani motsats till depp, extremt energisk och hyper
 • farmakologiskt läkemedelsbehandlat
 • intervaller mellanrum, avstånd
 • upprymt stämningsläge Glad och energiskt humör
 • personlighetsstörning egenskaper som kan orsaka ohälsa
 • splitting komplicerad teori om svårigheter att lära sig skillnad på rätt och fel
 • manipulera styra och övertyga andra så man får som man vill
 • KBT Kognitiv beteende terapi
 • Förvirringstillstånd När det märks att man är förvirrad
 • Konfusion Förvirring
 • reservkapacitet Extra energi i reserv
 • utlösande en start, nåt som inleder
 • nedsatt blivit försämrad
 • alkoholabstinens när man saknar och längtar efter alkoholen
 • struma förstoring av sköldkörteln, orsakar ohälsa
 • uttorkning vätskebrist
 • undernäring svält
 • bakomliggande orsaker gömda orsaker till att något händer
 • dramatiskt nåt som händer storslaget och uppseendeväckande
 • diffust otydligt
 • obehandlat inte gjort något åt det
 • grumlat otydligt
 • medvetande jag som person
 • desorienterad vilse
 • perception att vara medveten och ta till sig information från omgivningen
 • feltolkningar man tror nåt, men som är fel
 • illusioner nåt som inte riktigt stämmer, en föreställning som inte är riktigt sann
 • hallucinationer Något man upplever med sina sinnen men som inte finns i verkligheten
 • tidvis då och då, ibland, emellanåt
 • sömnstörningar väldigt svårt att sova
 • psykomotoriskt Kroppens rörelser i samarbete med känsla och tanke
 • tolerant Att acceptera andras olika åsikter
 • attityd inställning, åsikter
 • Psykos T ex hallucinationer, tvångstankar
 • psykotisk En person som uppfattar verkligheten på ett sätt som inte är realistiskt.
 • påfrestning nåt som orsakar trötthet, eller sliter ut
 • Schizofreni Flera former av psykisk ohälsa
 • vanföreställningar Tankar och idéer som är overkliga.
 • depression psykisk sjukdom där man är väldigt nedstämd
 • Parkinsons sjukdom en sjukdom som drabbar hjärnan.
 • Sen parafreni äldre med vanföreställningar och hallucinationer
 • debuterar för första gången
 • paranoida idéer förföljelseorolig
 • jagstörningar störning i jaget, i identiteten
 • trakasserier kränkningar
 • isolering hålla sig undan andra
 • perception att ta till sig information från omgivningen
 • benägenhet nåt som verkar utvecklas åt ett visst håll
 • dolt gömt
 • substanserna innehållet, ämnena, ingredienserna
 • genetiska ärftligt
 • psykologiska hur vi tänker och känner, och varför vi gör det
 • somatisk sjukdom fysisk sjukdom
 • Werniche-Korsakoff syndrom sjukdom som orsakas av alkohol
 • minnesstörning minnet funkar inte riktigt bra
 • överkonsumtion tagit för mycket
 • definierade bestämde betydelse
 • abstrakt tänkande tänkande utan bilder
 • konfabulationer Konsten att hitta på och berätta spännande berättelser som inte är sanna

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vo16b-psykiatri-psykisk-ohalsa-hos-aldre.7496909.html

Dela