Vistas 4, El Pretérito, 4 verbos irregulares 2

Övningen är skapad 2020-01-16 av vedre. Antal frågor: 4.
Välj frågor (4)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • poder, pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron att kunna, jag kunde, du kunde, han kunde, vi kunde, ni kunde, de kunde
  • querer, quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron att vilja, jag ville, du ville, han ville, vi ville, ni ville, de ville
  • hacer, hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron att göra, jag gjorde, du gjorde, han gjorde, vi gjorde, ni gjorde, de gjorde
  • saber, supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron att veta, jag visste, du visste, han visste, vi visste, ni visste, de visste

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vistas-4-el-preterito-4-verbos-irregulares-2.9351489.html

Dela