Vistas 4, El imperfecto

Övningen är skapad 2020-01-16 av vedre. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • ser, era, eras, era, éramos, erais, eran att vara, jag var, du var, han var, vi var, ni var, de var
  • ir, iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban att åka, jag åkte, du åkte, han åkte, vi åkte, ni åkte, de åkte
  • poder, podía, podías, podía, podíamos, podíais, podían att kunna, jag kunde, du kunde, han kunde, vi kunde, ni kunde, de kunde
  • estar, estaba, estabas, estaba, estábamos, estabais, estaban att må, jag mådde, du mådde, han mådde, vi mådde, ni mådde, de mådde
  • vivir, vivía, vivías, vivía, vivíamos, vivíais, vivían att bo, jag bodde, du bodde, han bodde, vi bodde, ni bodde, de bodde
  • ver, veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían att se, jag såg, du såg, han såg, vi såg, ni såg, de såg

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vistas-4-el-imperfecto.9328688.html

Dela