Vincent van Gogh

Övningen är skapad 2017-05-16 av pialearnox. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • masterpiece mästerverk
 • to come about att komma till
 • quite alldeles, helt, precis
 • by chance av en slump
 • breathless kvalmig och tryckande
 • engaged anställt, hyrt in, engagerat
 • failed to turn up dök inte upp
 • stifling tryckande hett
 • to consider att ens tänka på (överväga)
 • easel målarstaffli
 • cast cast cast kasta kastade kastat
 • to seize att gripa, ta
 • wilting vissnande
 • curling skrumpnande
 • haphazardly lite hur som helst
 • several flera, många
 • earthenware pots lergodskrukor
 • peasant bonde, lantliga
 • astonishing förbluffande, fantastisk
 • brilliance genialitet, briljans
 • of astonishing brilliance fantastiska och lysande
 • scholar forskare
 • rediscovery återupptäckt
 • admire beundra
 • glory glans

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vincent-van-gogh.7336316.html

Dela