Viktiga Joner och Syror

Övningen är skapad 2019-04-11 av Alice47. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Cyanidjon CN⁻
 • Karbonatjon CO₃²⁻
 • Ammoniak NH₃
 • Ammoniumjon NH₄⁺
 • Nitratjon NO₃⁻
 • Salpetersyra HNO₃
 • Fosfatjon PO₄³⁻
 • Fosforsyra H₃PO₄
 • Permanganatjon MnO₄⁻
 • Oxoniumjon H₃O⁺
 • Sulfidjon S²⁻
 • Svavelväte H₂S
 • Sulfitjon SO₃²⁻
 • Sulfatjon SO₄²⁻
 • Svavelsyra H₂SO₄
 • Vätefluorid HF
 • Saltsyra HCl(aq)
 • Hypokloritjon ClO⁻
 • Perkloratjon ClO₄⁻
 • Hydroxidjon OH⁻
 • Vätejon H⁺
 • Hydridjon H⁻

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/viktiga-joner-och-syror.9018221.html

Dela