Viking words

Övningen är skapad 2018-11-26 av ceclu_s. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • sköld shield
  • korp raven
  • handel trade
  • långskepp longship
  • hjälm helmet
  • yxa ax
  • krigare warriors
  • sjöfarare seafarers
  • Skandinavien Scandinavia
  • plundra plunder

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/viking-words.8713430.html

Dela