Viehkieveerbe lea- / Hjälpverbet lea- PRESENS

Övningen är skapad 2020-05-11 av tholin. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Manne leam jag är
  • Datne leah du är
  • Dihte lea hon, han, den, det
  • Månnoeh lean vi två är
  • Dåtnoeh lidien ni två är
  • Dah guaktah lägan de två är
  • Mijjieh libie vi är
  • Dijjieh lidie ni är
  • Dah leah de är

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/viehkieveerbe-lea-hjalpverbet-lea-presens.9789955.html

Dela