Annonser


Vertical living

Övningen är skapad 2023-03-18 av aziz12345. Antal frågor: 36.
Välj frågor (36)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tillverkning manufacture
 • hiss lift
 • skyskrapa high-rise building
 • förbättring improvement
 • stora byggnadsverk megastructure
 • superbjälklag, superstomme superframe
 • stå emot withstand
 • jordskalv earth tremor
 • fundament, grund foundation
 • jord soil
 • berggrund bedrock
 • typ av bred sula spread footing
 • nedsänkta pålar caisson piles
 • sprida transmit
 • betong concrete
 • utveckla evolve
 • anpassad efter geared to
 • miljö enviroment
 • kärna core
 • lida, utstå sustain
 • pålverk abutment
 • trapphus stairwell
 • ge provide
 • ihopsatt av composed of
 • skelettsystem skeleton
 • vindskyddsstag wind brace
 • schakt shaft
 • nödvändighet utility
 • fackverksbalk lattice
 • bärbjälke girder
 • tvärgående stag cross-bracing
 • styvhet rigidity
 • våningsplan storey
 • fastsätta attach
 • stöttepelare mainstay
 • ytterkant perimeter

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/vertical-living.11470449.html

Dela