Verona

Övningen är skapad 2023-03-17 av saxkicki. Antal frågor: 42.
Välj frågor (42)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • inaugurazione invigning
 • risalga gä tillbaka
 • esondazione översvämning
 • terremoti jordbävning
 • divieto förbud
 • lottatori brottare
 • vaste omfattande
 • appena så snart som
 • palcoscenico skede
 • matrimonio bröllop
 • abbondanti riklig
 • riguardo betrakta
 • si narra det berättas
 • contenere innehålla
 • anima själ
 • penti ångra
 • di anticipo i förväg
 • impedire hindra
 • udendo hörsel
 • sprofondare att sjunka
 • tenebre mörker
 • incompiuto oavslutat
 • nonostante trots
 • preghiera bön
 • approfittare utnyttja
 • parere åsikt
 • condividere dela med sig
 • colpito träffa
 • proposta förslag
 • indovinare gissa
 • cima topp
 • coraggio mod
 • doveroso lydig
 • infatti verkligen
 • concludere att avsluta
 • terminare slutet
 • appunto exakt
 • sperimentare experimentera
 • percorso väg
 • mantenimento underhåll
 • smettere sluta
 • tentare försöka

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/verona.11470065.html

Dela