Verbuttryck till prov 24/10

Övningen är skapad 2013-10-17 av LagaholmsskolanESn. Antal frågor: 52.
Välj frågor (52)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • dunkel sein vara mörk
 • sehr müde sein vara mycket trött
 • im Kaufhaus arbeiten arbeta på sjukhus
 • überall suchen leta överallt
 • acht Stunden arbeiten arbeta åtta timmar
 • nett sein vara trevlig
 • nach Hause fahren åka hem
 • wieder kommen komma tillbaka
 • im Zug sitzen sitta på tåget
 • die Leute schlafen människorna sover
 • eine Zeitung lesen läsa en tidning
 • ihre Tasche öffnen öppna sin väska
 • die Fahrkarte bezahlen betala biljetten
 • die Fahrkarte finden hitta biljetten
 • immer regnen alltid regna
 • in Bochum aussteigen stiga av i Bochum
 • wenig Zeit haben ha lite tid
 • auf die Straße fallen falla ned på gatan
 • pünktlich sein vara i tid
 • Verspätung haben vara försenad
 • am Fenster sitzen sitta vid fönstret
 • im Bett liegen ligga i sängen
 • Kaffee trinken dricka kaffe
 • Brötchen essen äta fralla
 • in die Schule gehen gå i skolan
 • Wandertag haben ha friluftsdag
 • nicht aufstehen inte stiga upp
 • in die Küche kommen komma in i köket
 • gut schmecken smaka bra
 • Oma besuchen besöka mormor
 • eine Wohnung mieten hyra en lägenhet
 • einen Tag regnen regna en dag
 • Klavier spielen spela piano
 • im Meer baden bada i havet
 • viel Geld sparen spara mycket pengar
 • mein Auto verkaufen sälja min bil
 • das Bett machen bädda sängen
 • die Torte probieren prova tårtan
 • Musik hören lyssna på musik
 • Geld verdienen tjäna pengar
 • etwas zeichnen teckna något
 • Ansichtskarten schicken skicka vykort
 • lange telefonieren sitta länge i telefon
 • faulenzen lata sig
 • das Geschäft öffnen öppna affären
 • das Essen kochen laga maten
 • lange warten vänta länge
 • am Morgen frühstücken äta frukost på morgonen
 • meine Lieblingsplätze zeigen visa mina favoritplatser
 • ins Meer tauchen dyka i havet
 • Pech haben ha otur
 • nicht antworten inte svara

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/verbuttryck-till-prov-24-10.3163306.html

Dela

Annonser