Verbuttryck Etappe 6

Övningen är skapad 2013-12-01 av LagaholmsskolanESn. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • das Meldeformular ausfüllen fylla i anmälningsblanketten
 • Pech haben ha otur
 • hin und zurück fahren åka tur och retur
 • täglich gehen gå dagligen
 • das Bett machen bädda sängen
 • Fußballprofi werden bli fotbollsproffs
 • den Rasen mähen klippa gräsmattan
 • lange bleiben stanna länge
 • alles schaffen klara av allt
 • in der Jugendherberge übernachten övernatta på vandrarhemmet
 • den Bus verpassen missa bussen
 • Taschengeld bekommen få veckopeng
 • nett sein vara trevlig
 • eine Fahrkarte kaufen köpa en biljett
 • eine Halskette bekommen få en halskedja
 • Probleme haben ha problem
 • Hilfe brauchen behöva hjälp
 • gute Reise wünschen önska trevlig resa
 • etwas Wichtiges wissen veta något viktigt
 • eine Illustrierte lesen läsa en veckotidning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/verbuttryck-etappe-6.3300718.html

Dela