Verbövning

Övningen är skapad 2019-02-06 av Unicornman. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • انا اذهب jag går
 • انت تذهب du (m) går
 • انت تذهبين du (f) går
 • انتم تذهبون ni går
 • هو يذهب han går
 • هي تذهب hon går
 • نحن نذهب vi går
 • هم يذهبون de går
 • انا اكل jag äter
 • انت تاكل du (m) äter
 • انت تاكلين du (f) äter
 • انتم تاكلون ni äter
 • هو ياكل han äter
 • هي تاكل hon äter
 • نحن ناكل vi äter
 • هم ياكلون de äter
 • انا اطبخ jag lagar mat
 • انت تطبخ du (m) lagar mat
 • انت تطبخين du (f) lagar mat
 • انتم طتبخون ni lagar mat
 • هو يطبخ han lagar mat
 • هي تطبخ hon lagar mat
 • نحن نطبخ vi lagar mat
 • هم يطبخون de lagar mat

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/verbovning.8862161.html

Dela