Annonser


verbos comunes

Övningen är skapad 2017-12-12 av mascaro. Antal frågor: 61.
Välj frågor (61)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hablar prata
 • comer äta
 • vivir bo
 • cantar sjunga
 • adivinar gissa
 • trabajar arbeta
 • comprar köpa
 • cenar äta middag
 • desayunar äta frukost
 • estudiar studera
 • caminar promenera
 • necesitar behöva
 • buscar leta, söka
 • pasar tillbringa
 • llevar ha på sig
 • llegar anlända
 • esperar vänta
 • terminar sluta
 • pagar betala
 • escuchar lyssna
 • tomar ta, dricka
 • llamar ringa, kalla
 • leer läsa
 • correr springa
 • beber dricka
 • vender sälja
 • aprender lära sig
 • escribir skriva
 • traducir översätta
 • ir åka,
 • tener ha
 • ser vara
 • estar vara, befinna sig
 • hacer göra
 • salir gå ut
 • decir säga
 • dar ge
 • conocer känna
 • poner sätta, ställa, lägga
 • saber veta
 • ver se
 • seguir fortsätta
 • empezar börja
 • preferir föredra
 • cerrar stänga
 • pensar tänka
 • querer vilja ha
 • venir komma
 • sentirse känna sig
 • volver återvända
 • poder kunna
 • jugar spela
 • dormir sova
 • gustar tycka om
 • doler ha ont
 • deber böra
 • parecer verka
 • quedar stanna
 • creer tro
 • dejar lämna
 • encontrar hitta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/verbos-comunes.7893006.html

Dela