Verbos básicos

Övningen är skapad 2018-10-09 av mascaro. Antal frågor: 60.
Välj frågor (60)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • trabajar arbeta
 • necesitar behöva
 • llevar bära (= ha på sig, ha med sig)
 • empezar börja
 • bailar dansa
 • dar ge
 • bajar gå ner (= ta ner)
 • llamar kalla (= ringa)
 • llegar komma (= anlända)
 • costar kosta
 • comprar köpa
 • jugar spela (= leka)
 • escuchar lyssna
 • terminar sluta
 • cerrar stänga
 • tomar ta
 • hablar prata
 • mirar titta
 • esperar vänta
 • beber dricka
 • caer falla
 • perder förlora
 • comprender (= entender) förstå
 • hacer göra
 • tener ha
 • volver komma tillbaka
 • poder kunna
 • conocer känna igen
 • aprender lära sig
 • leer läsa
 • ver se
 • romper slå sönder
 • vender sälja
 • querer vilja
 • ser vara (... lång, till exempel)
 • saber veta (= kunna)
 • comer äta
 • pedir beställa (= be om)
 • construir bygga
 • morir
 • subir gå upp
 • salir gå ut
 • ir (= åka)
 • oír höra
 • venir komma
 • sentir känna
 • vivir bo (= leva)
 • repetir upprepa
 • reír skratta
 • escribir skriva
 • dormir sova
 • decir säga
 • abrir öppna
 • cerrar stänga
 • explicar förklara
 • desayunar äta frukost
 • cenar äta middag
 • preparar förberedda
 • limpiar städa
 • lavar tvätta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/verbos-basicos.8554251.html

Dela