Verblista IP

Övningen är skapad 2019-01-11 av annams. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • lukea läsa
 • nukkua sova
 • leipoa baka
 • onkia meta
 • kirjoittaa skriva
 • soittaa ringa, spela
 • soutaa ro
 • hiihtää skida
 • auttaa hjälpa
 • nauraa skratta
 • piirtää rita
 • ymmärtää förstå
 • pelata spela
 • avata öppna
 • tavata träffa
 • hypätä hoppa
 • maata ligga
 • haluta vilja
 • tarvita behöva
 • valita välja
 • syödä äta
 • juoda dricka
 • uida dricka
 • tehdä göra
 • nousta stiga upp
 • juosta springa
 • tulla komma
 • katsella titta
 • kuunnella lyssna
 • ajatella tänka
 • purra bita
 • mennä , fara

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/verblista-ip.8785005.html

Dela