verbit 11

Övningen är skapad 2020-04-22 av marinyga. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • keskustella, keskustelen, keskusteli, keskustellut diskutera
  • kohota, se kohoaa, kohosi, kohonnut stiga
  • kuulla, kuulen, kuuli, kuullut höra
  • lisääntyä, se liisääntyy, lisääntyi, lisääntynyt öka, blir fler
  • lämmetä, se lämpenee, lämpeni, lämmennyt bli varmare
  • nauttia (jostakin), nautin, nautti, nauttinut njuta (av)
  • sataa, se sataa, satoi, satanut regna
  • säilyä, se säilyy, säilyi, säilynyt finnas kvar, bevaras
  • vaikuttaa, vaikutan, vaikutti, vaikuttanut påverka
  • vähentää, se vähentyy, vähentyi, vähentynyt minska

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/verbit-11.9759941.html

Dela