verbet AVOIR - ATT HA

Övningen är skapad 2021-09-15 av JulieGo59. Antal frågor: 7.
Välj frågor (7)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • jag har j'ai
  • du har tu as
  • han har il a
  • hon har elle a
  • vi har nous avons
  • ni har vous avez
  • de har ils/elles ont

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/verbet-avoir-att-ha.10566914.html

Dela