verbes avec être 2

Övningen är skapad 2019-05-03 av fohet. Antal frågor: 45.
Välj frågor (45)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • , åka aller
 • komma venir
 • komma, anlända arriver
 • gå ut sortir
 • åka iväg partir
 • gå in entrer
 • åka hem rentrer
 • falla, ramla tomber
 • gå upp monter
 • gå ned descendre
 • återvända retourner
 • födas naître
 • mourir
 • gå förbi passer
 • träffas, mötas se rencontrer
 • de träffas ils se rencontrent
 • de träffades ils se sont rencontrés
 • vi sträckte ut oss nous nous sommes allongés
 • smaken för gång(promenader) le goût de la marche
 • jag är passionerad av historia je suis féru(e) d’histoire
 • han svarar på mitt samtal il répond à mon appel
 • hon stannade kvar för att sova elle est restée dormir
 • poliserna kom les gendarmes ont débarqué
 • de andra stannade kvar på plats les autres sont restés sur place
 • på morgonen gick allt bra le matin tout s’est bien passé
 • jag såg honom je l’ai vu
 • jag hade saknat honom så mycket il m’avait tant manqué
 • han åt så han blev mätt il a mangé à sa faim
 • jag somnade je me suis baladé(e)
 • hon somnade i solen elle s’est baladée au soleil
 • han hade påtalat skumma personer il avait signalé des gens louches
 • man hade inte ett enda spår on n’avait aucune trace
 • inte ett enda livstecken aucun signe de vie
 • det var det värsta c’était le pire
 • hon blev snabbt jätteintresserad elle est vite devenue accro
 • han hade en helig avsky för detta il avait une sainte horreur de ça
 • jag oroar mig je m’inquiète
 • hon oroar sig elle s’inquiète
 • jag oroade mig je me suis inquiété
 • hon oroade sig elle s’est inquiétée
 • de oroade sig inte ils ne se sont pas inquiétés
 • vi(man) började att oroa oss on a commencé à s’inquiéter
 • vi började att oroa oss nous avons commencé à nous inquiéter
 • i majmånad au mois de mai
 • vad hade hänt honom ? que lui était-il arrivé ?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/verbes-avec-etre-2.9060564.html

Dela