verbes avec être 1

Övningen är skapad 2012-11-10 av fohet. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • il est monté han gick upp
 • elle est rentrée hon gick hem
 • elle est sortie hon gick ut
 • je suis parti jag åkte iväg
 • nous sommes allés au cinéma vi gick på bio
 • tu es parti ce matin? åkte du i morse?
 • elle est tombée dans la rue hon ramlade på gatan
 • il est tombé amoureux de Marie han blev kär i Marie
 • tu es descendu tout seul? gick du ner helt själv?
 • vous êtes venus hier soir? kom ni igår kväll?
 • ils sont venus chez moi de kom till mig
 • le train est arrivé tåget har kommit
 • mes amis sont partis mina kompisar har åkt
 • tu es sortie avec Jean? har du gått ut med Jean?
 • ils sont rentrés tard de kom hem sent
 • je suis arrivé avant-hier jag kom fram i förrgår
 • qu'est-ce qui s'est passé? vad har hänt?
 • il est né en Chine han är född i Kina
 • vous êtes revenus? har ni kommit tillbaka?
 • nous sommes tombés par terre vi ramlade på marken
 • j'ai couru jag sprang, jag har sprungit
 • vous êtes allés au théâtre? gick ni på teater?
 • il a beaucoup marché han har gåt mycket
 • nous avons couru vi sprang, vi har sprungit
 • vous avez pris ma casquette? har ni tagit min keps?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/verbes-avec-etre-1.2374768.html

Dela