Verben mit Präpositionen

Övningen är skapad 2022-07-19 av Nikesw. Antal frågor: 85.
Välj frågor (85)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • sich ärgern über (AKK)
 • sich bewerben um (AKK)
 • sich bedanken für (AKK)
 • bitten um (AKK)
 • glauben an (AKK)
 • denken an (AKK)
 • sich konzentrieren auf (AKK)
 • warten auf (AKK)
 • sich interessieren für (AKK)
 • sich kümmern um (AKK)
 • sich freuen auf (AKK, sen)
 • sich freuen über (AKK, nu)
 • sich engagieren für (AKK)
 • lachen über (AKK)
 • sprechen über (AKK)
 • sich informieren über (AKK)
 • sich underhalten über (AKK)
 • sich fürchten vor (DAT)
 • an/fangen mit (DAT)
 • fragen nach (DAT)
 • sprechen mit (DAT)
 • gehören zu (DAT)
 • bestehen aus (DAT)
 • abhängen sein von (DAT)
 • sich bedanken bei (DAT)
 • schmecken nach (DAT)
 • schützen vor (DAT)
 • leiden unter (DAT)
 • arbeiten an (DAT)
 • lust haben auf (AKK)
 • reden über (AKK)
 • träumen von (DAT)
 • achten auf (AKK)
 • aufhören mit (DAT)
 • aufpassen auf (AKK)
 • sich aufregen über (AKK)
 • beginnen mit (DAT)
 • sich bemühen um (AKK)
 • berichten über (AKK)
 • sich beschäftigen mit (DAT)
 • sich beschweren bei (DAT)
 • sich beschweren über (AKK)
 • sich bewerben bei (DAT)
 • sich beziehen auf (AKK)
 • diskutieren mit (DAT)
 • diskutieren über (AKK)
 • einladen zu (DAT)
 • sich entscheiden für (AKK)
 • sich enscheiden gegen (AKK)
 • sich erholen von (DAT)
 • sich erinnern an (AKK)
 • sich erkundigen bei (DAT)
 • sich erkundigen nach (DAT)
 • erzählen von (DAT)
 • sich gewöhnen an (AKK)
 • gratulieren zu (DAT)
 • halten für (AKK)
 • halten von (DAT)
 • hoffen auf (AKK)
 • klagen über (AKK)
 • nachdenken über (AKK)
 • denken über (AKK, runt)
 • protestieren gegen (AKK)
 • riechen nach (DAT)
 • schrieben an (AKK, till)
 • schrieben über (AKK, om)
 • sorgen für (AKK)
 • sterben an (AKK)
 • streiken für (AKK, för)
 • streiken gegen (AKK, mot)
 • streiten mit (DAT)
 • sich streiten um (AKK, om ngt)
 • sich streiten über (AKK, kring)
 • teilnehmen an (DAT)
 • überreden zu (DAT)
 • überzeugen von (DAT)
 • sich verabreden mit (DAT)
 • sich verlassen auf (AKK)
 • sich verlieben in (AKK)
 • sich verlieben in (AKK)
 • verstehen von (DAT)
 • sich vorbereiten auf (AKK)
 • sich wenden an (AKK)
 • sich wundern über (AKK)
 • zweifeln an (DAT)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/verben-mit-prapositionen.10980517.html

Dela