verbe être

Övningen är skapad 2017-09-30 av fohet. Antal frågor: 45.
Välj frågor (45)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • han kommer att bli, han kommer att vara il sera
 • han har varit, han har blivit il a été
 • hon var elle était
 • hon är, hon blir elle est
 • hon hade varit, hon hade blivit elle avait été
 • hon skulle vara, hon skulle bli elle serait
 • jag kommer att bli, jag kommer att vara je serai
 • du var, du blev (imp) tu étais
 • han hade varit, han hade blivit il avait été
 • de har varit, de har blivit* ils ont été
 • ni skulle bli, ni skulle vara vous seriez
 • det var, han var, han blev (imp) il était
 • vi hade varit, vi hade blivit nous avions été
 • de kommer att bli, de kommer att vara ils seront
 • det skulle vara bra ce serait bien
 • vi kommer att vara lugna on sera tranquille
 • har du varit sjuk? tu as été malade?
 • ni var rika på den tiden vous étiez riches à l’époque
 • de skulle vara fattiga, skulle bli ils seraient pauvres
 • kommer du att vara där? skall du vara där ? tu seras là ?
 • har ni varit i Spanien ? vous avez été en Espagne ?
 • hon hade blivit utvald elle avait été sélectionnée
 • de hade blivit utvalda ils avaient été sélectionnés
 • hon har blivit utvald, hon har varit utvald* (hon blev) elle a été sélectionnée
 • hon kommer att bli utvald, uttagen elle sera sélectionnée
 • hon skulle bli utvald elle serait sélectionnée
 • hon är/blir utvald elle est sélectionnée
 • de hade varit sjuka ils avaient été malades
 • vi kommer att vara bra här (vi komme ratt ha det bra) nous serons bien ici
 • var det bra i Österrike ? (imp) c’était bien en Autriche ?
 • varandes sjuk har han blivit* förd till sjukhuset (blev) en étant malade, il a été transporté à l’hôpital
 • polisen arresterar tjuven la police arrête le voleur
 • tjuven är/blir arresterad av polisen le voleur est arrêté par la police
 • polisen har arresterat tjuven la police a arrêté le voleur
 • tjuven har blivit arresterad av polisen le voleur a été arrêté par la police
 • polisen kommer att/skall arrestera tjuven la police arrêtera le voleur
 • tjuven kommer att bli arresterad av polisen le voleur sera arrêté par la police
 • polisen skulle arrestera tjuven la police arrêterait le voleur
 • tjuven skulle bli arresterad av polisen le voleur serait arrêté par la police
 • polisen arresterade (imp) tjuven la police arrêtait le voleur
 • tjuven blev arresterad av polisen le voleur était arrêté par la police
 • polisen hade arresterat tjuven la police avait arrêté le voleur
 • tjuven hade blivit arresterad av polisen le voleur avait été arrêté par la police
 • polisen arresterar tjuvarna la police arrête les voleurs
 • tjuvarna blir arresterade av polisen les voleurs sont arrêtés par la police

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/verbe-etre.7613042.html

Dela