verb

Övningen är skapad 2020-09-26 av ByFeliciaB. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • quebrar ta sönder
  • arrumar fixa/laga
  • subir gå upp
  • descer gå ner
  • cair falla
  • crescer växa ut/upp
  • pegar ta
  • mover röra sig
  • assistir kolla
  • cozinhar laga mat

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/verb.9998953.html

Dela