verb

Övningen är skapad 2017-03-14 av emetesfaye. Antal frågor: 83.
Välj frågor (83)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • att krama å klemme
 • att kyssa å kysse
 • att gå å gå
 • att jobba å jobbe
 • att tvätta å vaske
 • att vinka å vinke
 • att väga å veie
 • att vakna å våkne
 • att sova å sove
 • att smyga å snike
 • att sminka å sminke
 • att säga å si
 • att sälja å selge
 • att skaka å ruske
 • att sätta å putte
 • att lära å lære
 • att kväva å kvele
 • att göra å lage
 • att läsa å lese
 • att köpa å kjøpe
 • att känna å kjenne
 • att komma ihåg å huske
 • att hälsa å hilse
 • att rysa å gyse
 • att gråta å gråte
 • att ha å ha
 • att grina å grine
 • att se fram emot, att glädjas å glede seg
 • att glömma å glemme
 • att upprepa å gjenta
 • att föna å føne
 • att frysa å fryse
 • att känna sig å føle seg
 • att berätta å fortelle
 • att förklara å forklare
 • att fly å flykte
 • att förnya å fornye
 • att fira å feire
 • att dricka å drikke
 • att äta å ete
 • att äga å eie
 • att diskutera å diskutere
 • att dansa å danse
 • att duscha å dusje
 • att använda å bruke
 • att skälla å bjeffe
 • att bita å bite
 • att beställa å bestille
 • att raka å barbere
 • att lyda å adlyde
 • att beskriva å beskrive
 • att bestämma å bestemme
 • att öka å øke
 • att våga å tore
 • att tända å tenne
 • att fnissa, att fnittra å fnise
 • att skratta å le
 • att rida å ri
 • att köra å kjøre
 • att simma å svømme
 • att kasta å kaste
 • att ljuga å lyve
 • att genomgå å gjennomgå
 • att vinka å veve
 • att växa å vokse
 • att krypa å krabbe
 • att sparka å sparke
 • att dyka å stupe
 • att bära å bære
 • att böja å bøye
 • att dra å dra
 • att baka å bake
 • att måla å male
 • att introducera å introdusere
 • att skrika, att grina å hyle, å skrike
 • att gissa å gjette
 • att öppna å åpne
 • att blåsa å blåse
 • att förbereda å forberede
 • att imitera å imitere
 • att fråga å spørre
 • att uppföra sig å oppføre seg
 • att skylla på å skylde på

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/verb.7181632.html

Dela