Verb w.21

Övningen är skapad 2018-05-22 av hugeng0223. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • , åka go, went, gone
 • Kosta cost, cost, cost
 • Vara be, was, been
 • Ha have, had, had
 • Göra, tillverka make, made, made
 • Äta eat, ate, eaten
 • Börja begin, began, begun
 • Köra drive, drove, driven
 • Höra hear, heard, heard
 • Fånga catch, caught, caught
 • Känna feel, felt, felt
 • Förlora, tappa loose, lost, lost
 • Läsa read, read, read
 • Göra do, did, done
 • Se see, saw, seen
 • Glömma forget, forgot, forgotten
 • Sitta sit, sat, sat
 • Skriva write, wrote, written
 • Stänga shut, shut, shut
 • Växa grow, grew, grown
 • Bli become, became, become
 • Berätta tell, told, told
 • Svära swear, swore, sworn
 • Rida ride, rode, ridden
 • Möta meet, met, met
 • Lära sig learn, learnt, learnt
 • Säga say, said, said

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/verb-w-21.8253090.html

Dela