Verb samiska

Övningen är skapad 2020-11-17 av emilhall1. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • laavkodh tvätta sig II
 • noeledh ta av sig IV
 • sigkestidh dra av sig (olikstavigt)
 • amma jo, verkligen, nog
 • laavkomelihtie badkar
 • å jöödtedh jisses, tusan, oj!
 • lïenes ljummet
 • eensilaakan ordentligt
 • raajne ren
 • riejries färdiga
 • skuvledh skölja VI
 • njaamelijnie badlakan
 • aellieh åajaldehtieh glöm inte
 • Åajaldehtedh glöma
 • tjoeredh måste IV
 • edtjedh ska IV
 • båetedh komma I
 • skubpedh borsta (tänderna) VI

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/verb-samiska.10134763.html

Dela